Habo Gårds målsättning

Ambitionen är att vara dels en rekreationsanläggning för social samvaro, dels en plats för aktiviteter med ett rehabiliterande eller habiliterade syfte. Den fysiska miljöns tillgänglighet är grundläggande. Tanken är att lokaler och anläggningar ska stimulera både kropp och själ. Liksom den lantliga miljön med närhet till djur, natur, park och odlingar ska inspirera till friskvård och frilufsliv.

Integrationstanken är också en bärande grund. Habo Gårds alla delverksamheter leder på ett naturligt och otvunget sätt till många positiva möten mellan gårdens olika grupper av besökare när de samsas om utrymmena; konferensgäster, senior- och barngrupper, badgäster och handikappföreningar.

Alla dessa möten och upplevelser kan vara särskilt betydelsefulla för många i stiftelsens målgrupper och kan vara svåra tillgodogöra sig på andra sätt eller på andra platser. Förhoppningen är att ett eller flera besök på Habo Gård ska bidra till ökad hälsa och livslust för den enskilde.