Habostyrelsen

Sedan 2010 är Lunds kommun huvudman i verksamheten på Habo Gård genom den politiskt tillsatta Habostyrelsen. Styrelsen leder i samverkan med Habostiftelsen drift och utveckling av gården.